2014-03-07

Fantastiska resultat vid test av detektionssystemet i Norra Länken

I Norra Länken-projektet har ISG nu passerat en viktig milstolpe. Det system som med hjälp av bilder från kamerasystemet upptäcker trafikincidenter såsom stoppade fordon, motriktad trafik och fotgängare i tunneln har testats i sitt slutgiltiga utförande med mycket goda resultat.

Olika fordon har stannat i snitt var tionde meter i tunneln och de har även kört genom tunneln i fel riktning. Cirka 1 mil tunnel har provats av och i tunneldelarna mot Roslagstull har tester för att upptäcka fotgängare genomförts. Av de ungefär 1300 tester som gjordes detekterades alla incidenter utom en och detta är långt över de krav som ställs på systemen.

De utmärkta resultaten är goda nyheter för trafikanterna i Stockholm. Fordon som stannar eller kör i fel riktning kan skapa allvarliga olyckor. Vårt väl fungerande system som upptäcker trafikincidenter tillförlitligt och snabbt kommer underrätta operatörerna i Trafik Stockholm om att något hänt i Norra Länken. Då kan det snabbt sättas in åtgärder för att undvika olyckor som väntar runt hörnet eller minimera de skador som sker.

Testresultaten visar att vi gjort ett fantastiskt arbete med allt från design och projektering till detaljjustering av kamerasystemet och konfiguration av incidentdetekteringssystemet. Vi har lagt ner mycket tid och engagemang för att säkerställa dessa resultat och nu får vi belöningen i form av testresultat i absolut världsklass.

För mer information kontakta Fredrik Pålsson, projektledare Norra Länken eller Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur

Bildkälla: Översikt tunnlarna Roslagstull, www.trafikverket.se

Nyheter från ISG

2018-02-26

ISG Systems (ISG Nordic) levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

Fler nyheter

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.