2014-09-11

Reinvestering för Södertäljebroarna

Just nu pågår reinvesteringen av kamerasystem till vägbroar tillhörande Södertäljebroarna.

Södertäljebroarna används ofta som ett samlingsnamn för öppningsbara broar över Södertälje kanal: Motorvägsbron (E4-bron), Saltsjöbron och en järnvägsbro vilka tillsammans möjliggör en passage mellan Södertäljes södra delar. Saltsjöbron, som är i en dubbel klaffbro för biltrafik byggdes för att avlasta E4:an om den större Motorvägsbron skulle haverera.

Broarna har sedan ett antal år tillbaka övervakats och manövrerats med hjälp av ett kamerasystem vid de dagliga broöppningarna. ISG har av Eltel Network fått uppdraget att under hösten 2014 leverera nya kameraenheter och fibertransmission för att säkerställa drift och bildkvalitet.

För mer information kontakta Affärsområdesansvarig Infrastruktur, Mikael Engdahl 042-362154

Nyheter från ISG

2017-06-12

Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

Fler nyheter

2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

2016-11-10 ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.

2016-08-24 ISG levererar säkerhetssystem till Gullbergstunneln i Göteborg

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet och är därför på många sätt av riksintresse. Varje dag passerar i snitt 55 000 fordon längs vägsträckan Lilla Bommen-Marieholm.