2014-09-11

Reinvestering för Södertäljebroarna

Just nu pågår reinvesteringen av kamerasystem till vägbroar tillhörande Södertäljebroarna.

Södertäljebroarna används ofta som ett samlingsnamn för öppningsbara broar över Södertälje kanal: Motorvägsbron (E4-bron), Saltsjöbron och en järnvägsbro vilka tillsammans möjliggör en passage mellan Södertäljes södra delar. Saltsjöbron, som är i en dubbel klaffbro för biltrafik byggdes för att avlasta E4:an om den större Motorvägsbron skulle haverera.

Broarna har sedan ett antal år tillbaka övervakats och manövrerats med hjälp av ett kamerasystem vid de dagliga broöppningarna. ISG har av Eltel Network fått uppdraget att under hösten 2014 leverera nya kameraenheter och fibertransmission för att säkerställa drift och bildkvalitet.

För mer information kontakta Affärsområdesansvarig Infrastruktur, Mikael Engdahl 042-362154

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.