2014-10-21

Komplettering och uppgradering av system för driftövervakning på Höganäs AB

Varje år produceras och distribueras tonvis med metallpulver från Höganäs AB till industrier och verksamheter över hela världen. Metallpulvret kan användas till allt från till exempel tillverkning av metallföremål till att rena utsläpp från industrier. ISG har fått förtroendet att uppgradera och komplettera driftövervakningssystemet på det så kallade "Svampverket" på Höganäs AB i just orten Höganäs.

Leveransen innefattar ett komplett VMS (Video Management System), ett antal bildskärmar till kontrollrummet och både fasta och rörliga kameror. Systemet är uppgraderat till högupplösta IP-kameror vilket gör stor skillnad på bildkvalitet och utökar användningsområdena för systemet. Systemet är skalbart vilket innebär att det finns utmärkta möjligheter att utöka med till exempel fler bildskärmar och övervakningskameror.

Att få arbeta med ett lokalt förankrat men världsomspännande företag som Höganäs AB är fantastiskt kul, säger Mikael Skålberg, ansvarig projektledare på ISG. Vi ser fram emot ett långvarigt framtida samarbete där ISG har möjlighet att hjälpa till med utvecklingen av Höganäs AB:s processövervakning.

Bild publicerad med tillåtelse från Höganäs AB.

Nyheter från ISG

2018-02-26

ISG Systems (ISG Nordic) levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

Fler nyheter

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.