2014-10-29

Ny projekttekniker i Göteborg

Vi hälsar Carl Nilsson varmt välkommen till ISG Systems AB. Carl har stora erfarenheter från många projekt inom trafiksäkerhet i Sverige och kommer vara ett bra komplement till övrig personal i Göteborg.

Carl kommer närmast från Swarco Sverige AB och dessförinnan från Svevia AB. Hans arbetsroller har varit som tekniker, arbetsledare och som tekniskt ansvarig för projekt och underhållskontrakt inom intelligenta trafiksystem (ITS). Carls kunskaper grundas i en Elektroingenjörsutbildning på Högskolan i Jönköping.

"På ISG kommer jag i första hand att jobba som tekniker och support för kunder. Jag kommer vara inblandad i, och förhoppningsvis hålla i, genomföranden och driftsättningar av projekt. På sikt hoppas jag fördjupa kunskaperna och bli mer delaktig i framtagning av lösningar och utveckling."

Nyheter från ISG

2017-06-12

Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

Fler nyheter

2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

2016-11-10 ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.

2016-08-24 ISG levererar säkerhetssystem till Gullbergstunneln i Göteborg

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet och är därför på många sätt av riksintresse. Varje dag passerar i snitt 55 000 fordon längs vägsträckan Lilla Bommen-Marieholm.