2015-03-24

Radarteknik övervakar trafiken vid Jordfallsbron

Jordfallsbron är en 700 meter lång öppningsbar landsvägsbro över Göta älv, Bergslagsbanan och E45 mellan Hisingen och Bohus. Från och med i sommar kommer en roterande radar från ISG att installeras i nära anslutning till bron.

En radar kommer övervaka E45 för södergående trafik vid avfarten mot Jordfallsbron. Vid broöppning eller hög trafikbelastning växer ofta köer hela vägen ut på E45 vilket kan medföra mycket farliga trafiksituationer då stillastående fordon blir omkörda av trafik i full fart i körfältet intill.

Radarinformationen analyseras och algoritmer avgörs om det till exempel stoppar fordon eller bildas kö i trafiken. När tröskelvärden överstigits sänds larm till Trafikverkets ledningscentral. Larmet fortsätter per automatik även vidare för fortsatt automatisk larmhantering med presentation och varningsmeddelande till befintlig variabel meddelandeskylt för trafikanter färdandes mot avfarten. Radarn är ett utmärkt sätt att även i oväder, tät dimma och mörker kunna ge en klar bild av trafiksituationen vid bron.

Fredrik Ternebrink, projektledare på ISG berättar att företaget i flera år arbetat med radarteknik inom ett flertal olika infrastrukturprojekt.

-Exempelvis har vi utöver trafikövervakning och videodetektering i tunnlarna i Norra Länken även installerat radarenheter vid tunnelmynningarna, som tillsammans med kameror gör övervakningen komplett vid dessa platser. Även dessa larm skickas till Trafikverket.

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.