2015-03-24

Radarteknik övervakar trafiken vid Jordfallsbron

Jordfallsbron är en 700 meter lång öppningsbar landsvägsbro över Göta älv, Bergslagsbanan och E45 mellan Hisingen och Bohus. Från och med i sommar kommer en roterande radar från ISG att installeras i nära anslutning till bron.

En radar kommer övervaka E45 för södergående trafik vid avfarten mot Jordfallsbron. Vid broöppning eller hög trafikbelastning växer ofta köer hela vägen ut på E45 vilket kan medföra mycket farliga trafiksituationer då stillastående fordon blir omkörda av trafik i full fart i körfältet intill.

Radarinformationen analyseras och algoritmer avgörs om det till exempel stoppar fordon eller bildas kö i trafiken. När tröskelvärden överstigits sänds larm till Trafikverkets ledningscentral. Larmet fortsätter per automatik även vidare för fortsatt automatisk larmhantering med presentation och varningsmeddelande till befintlig variabel meddelandeskylt för trafikanter färdandes mot avfarten. Radarn är ett utmärkt sätt att även i oväder, tät dimma och mörker kunna ge en klar bild av trafiksituationen vid bron.

Fredrik Ternebrink, projektledare på ISG berättar att företaget i flera år arbetat med radarteknik inom ett flertal olika infrastrukturprojekt.

-Exempelvis har vi utöver trafikövervakning och videodetektering i tunnlarna i Norra Länken även installerat radarenheter vid tunnelmynningarna, som tillsammans med kameror gör övervakningen komplett vid dessa platser. Även dessa larm skickas till Trafikverket.

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.