2015-06-04

Lyckad driftsättning av radarsystemet vid Jordfallsbron

Ni har i tidigare nyhet kunnat läsa om den kommande installationen av radarsystemet vid Jordfallsbron. ISG har nu tillsammans med Swarco genomfört installation och funktionstester i rådande trafikmiljö med mycket lyckat resultat.

Roterande radar varnar vid köbildning

Avfarten från E45:an mot Jordfallsbron är ett vägavsnitt där det dagligen skapas köer som sträcker sig ut på avfarten från motorvägen. Trafikverket har ett behov av att varna trafikanter i god tid då det uppstår kö/stopp vid avfarten. Ett av målen från Trafikverket var att få ett system där det var möjligt att justera detekteringsområdet dynamiskt vid händelse då stopp/kö sker utan att fysiskt flytta på detektorn.

Lösningen blev en trafikdetektor i form av en roterande radar vilken har visuell täckning över hela avfarten och dess område. Radarn är placerad på brofundamentet för lokalkörbanan, monterad ut mot körbanan. Detta för att få ett fritt synfält över hela sträckan som ska övervakas. Radarn är i princip oberoende av olika förhållande som väder, ljus och mörker. Fästet som radarn sitter på är konstruerat så att byte ska kunna ske utan behov av att efterjustera radarns fysiska inställning.

Identifiering och analys av föremål enligt uppsatt regelverk

Aktuellt körfält delas in sektorer för att på ett noggrannare sätt identifiera var i detekteringszonen ett eventuellt stoppat eller långsamt fordon befinner sig. Ett regelverk innehållande gränsvärden för hastighet och riktning sätts upp. Detta regelverk är flexibelt och kan justeras på distans för att passa gällande förhållanden på den aktuellt platsen. Regler för långsamtgående fordon, kö och stoppade fordon är konfigurerade för denna miljö. Beroende på var i detekteringszonen som reglerna bryts kommer Trafikverket presentera olika meddelanden på en informationsskylt som sitter ca 1 kilometer innan det aktuella vägmotet.

Radarteknik i andra branscher

Användningsområdena för radarteknik är många. Inom den traditionella securitybranschen kan radar i många fall komplettera ett "klassiskt" kamerasystem för övervakning beroende på området som ska bevakas och vilka övervakningskrav som ställs. Om radarteknik är något som skulle passa i er bransch eller i en systemlösning på ert företag hör av er till projektledare Fredrik Ternebrink fredrik.ternebrink@isg.se eller till affärsområdesansvarig Infrastruktur Mikael Engdahl mikael.engdahl@isg.se.

Mer information om radarteknik finns också på Navtechs hemsida

Nyheter från ISG

2017-09-26

ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

Fler nyheter

2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

2016-11-10 ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.