2015-06-04

Lyckad driftsättning av radarsystemet vid Jordfallsbron

Ni har i tidigare nyhet kunnat läsa om den kommande installationen av radarsystemet vid Jordfallsbron. ISG har nu tillsammans med Swarco genomfört installation och funktionstester i rådande trafikmiljö med mycket lyckat resultat.

Roterande radar varnar vid köbildning

Avfarten från E45:an mot Jordfallsbron är ett vägavsnitt där det dagligen skapas köer som sträcker sig ut på avfarten från motorvägen. Trafikverket har ett behov av att varna trafikanter i god tid då det uppstår kö/stopp vid avfarten. Ett av målen från Trafikverket var att få ett system där det var möjligt att justera detekteringsområdet dynamiskt vid händelse då stopp/kö sker utan att fysiskt flytta på detektorn.

Lösningen blev en trafikdetektor i form av en roterande radar vilken har visuell täckning över hela avfarten och dess område. Radarn är placerad på brofundamentet för lokalkörbanan, monterad ut mot körbanan. Detta för att få ett fritt synfält över hela sträckan som ska övervakas. Radarn är i princip oberoende av olika förhållande som väder, ljus och mörker. Fästet som radarn sitter på är konstruerat så att byte ska kunna ske utan behov av att efterjustera radarns fysiska inställning.

Identifiering och analys av föremål enligt uppsatt regelverk

Aktuellt körfält delas in sektorer för att på ett noggrannare sätt identifiera var i detekteringszonen ett eventuellt stoppat eller långsamt fordon befinner sig. Ett regelverk innehållande gränsvärden för hastighet och riktning sätts upp. Detta regelverk är flexibelt och kan justeras på distans för att passa gällande förhållanden på den aktuellt platsen. Regler för långsamtgående fordon, kö och stoppade fordon är konfigurerade för denna miljö. Beroende på var i detekteringszonen som reglerna bryts kommer Trafikverket presentera olika meddelanden på en informationsskylt som sitter ca 1 kilometer innan det aktuella vägmotet.

Radarteknik i andra branscher

Användningsområdena för radarteknik är många. Inom den traditionella securitybranschen kan radar i många fall komplettera ett "klassiskt" kamerasystem för övervakning beroende på området som ska bevakas och vilka övervakningskrav som ställs. Om radarteknik är något som skulle passa i er bransch eller i en systemlösning på ert företag hör av er till projektledare Fredrik Ternebrink fredrik.ternebrink@isg.se eller till affärsområdesansvarig Infrastruktur Mikael Engdahl mikael.engdahl@isg.se.

Mer information om radarteknik finns också på Navtechs hemsida

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.