2015-11-20

Värmekameror skall förhindra självmord och olyckor

Trafikverket satsar stort på att öka säkerheten på Sveriges bangårdar. I denna satsning och via ett ramavtal med ISG har ett pilotprojekt med värmekameror precis avslutats. Pilotprojektet har uppmärksammats av SVT och i ett nyhetsinslag på SVT:s hemsida kan du nu ta del av hur projektet gått till och vad som händer härnäst.

Trafikverket i Västra Götaland har fått 30 miljoner extra i år för att satsa på spårsäkerhet och självmordspreventation. Denna satsning innefattar både fler staket vid banområdena och till ett pilotprojekt gällande värmekameror.

Via värmekamerorna har Trafikverket fått en videoanalys med information om personrörelser i området. Trafikverket får nu möjlighet till information om vad för objekttyp som rör sig i området, om det är obehörig eller behörig personal, hur personerna i fråga rör sig och hur ofta de är där. Nu ska resultatet sammanställas och utvärderas för att ta beslut om vidare säkerhetsåtgärder.

Läs mer och se filmen om pilotprojektet på SVT:s hemsida. Har ni fler frågor om tekniken, ISG:s leverans eller liknande projekt, ta kontakt med ISG:s affärsområdesansvarig för infrastruktur, Mikael Engdahl 042-362154.

Nyheter från ISG

2017-09-26

ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

Fler nyheter

2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

2016-11-10 ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.