2015-12-09

ISG levererar video- och incident- detekteringssystem till Kvarnholms- förbindelsen

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka byggs nu Kvarnholmsförbindelsen för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. En bro byggs över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen.

ISG kommer leverera videosystem och incidentdetekteringssystem till tunnelsträckningen och områdena utanför denna. Systemen kommer anslutas till Trafik Stockholm så att operatörerna där på effektivt sätt kan hantera eventuella händelser i tunneln. De får tillgång till live och inspelad video i precis samma system som normalt används på Trafik Stockholm och incidentdetekteringssystem skickar larm så snart en bil stannar i tunneln. Att snabbt kunna bistå trafikanter som har problem innebär att risken för olyckor minskar drastiskt. ISG:s leverans bidrar med andra ord till att öka säkerheten för de trafikanter som kommer färdas på sträckan.

Systemet som levereras är mycket likt det som levererats till Norra Länken vilket fungerar mycket väl. Det är ju en betydligt kortare tunnelsträcka, men detta är den största skillnaden. Det kommer likt Norra Länken bli ett system i världsklass helt enkelt, säger Fredrik Pålsson, projektledare för ISG:s leverans.

Fabrikstester, så kallad FAT kommer genomföras i början på 2016 och installation, driftsättning samt tester sker under våren och tidig sommar. Trafiköppning är planerad till 6 juni.

I en film från Nacka kommun illustreras bro och tunnelförbindelsen mellan Nacka och Kvarnholmen. För mer information om ISG:s leverans eller om andra infrastrukturprojekt ISG levererat kontakta Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur på 042-362154.

Bild och film publicerad med tillåtelse från Nacka kommun.

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.