2016-01-18

Bredare erbjudande när ISG Systems och Nordic Alarm samordnar verksamheterna

Från den 1 februari 2016 samordnas två av Sveriges mest framträdande systemintegratörer med specialisering inom integrerade säkerhetssystem, digital bildhantering, intelligent video, inbrottslarm och passersystem.

ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, två bolag tillhörande Lagercrantz Group, har djup och lång erfarenhet inom sina respektive specialområden samtidigt som båda har stark förankring i systemintegration.

-- Det är inte bara den ökade styrkan som är anledningen till att vi samordnar våra verksamheter. Bredden i det gemensamma erbjudandet blir dessutom betydligt mer intressant för marknaden, säger Thomas Lilja VD på ISG Systems AB.

-- I och med den här samordningen ser vi ett flertal nya områden där vi kan erbjuda kunderna en breddad expertis inom teknisk säkerhet och kamerasystem såväl för mindre leveranser som stora infrastrukturprojekt, adderar Mikael Hägglöf, VD på Nordic Alarm.

För förbättrad flexibilitet och servicegrad byggs styrka inför framtiden genom att integrera interna funktioner såsom som inköp, utveckling, logistik, lager, ekonomi och ledning. Gentemot marknaden kommer de två bolagen fortsätta att agera som fristående enheter med sina respektive varumärken.

För mer information, kontakta:

 • Thomas Lilja, ISG Systems AB, mobil: 0733-462142, epost: thomas.lilja(at)isg.se
 • Mikael Hägglöf, Nordic Alarm AB, mobil: 0705-778665, epost: mikael.hagglof(at)nordicalarm.se
 • Hämta pressmeddelandet som PDF

  Om ISG Systems

  ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. ISG har sedan 1993 levererat integrerade bildhanteringslösningar till bl.a. infrastrukturprojekt som Norra länken, Götatunneln, Citytunneln, Öresundsbron m.fl.

  Om Nordic Alarm

  Nordic Alarm AB skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kamera-övervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Företaget är en av de ledande leverantörerna av högsäkerhetssystem i Sverige. Bland kunderna finns banker, sjukhus, industri, polisen, Kriminalvården, IKEA, ST1, ICA m. fl.

  Nyheter från ISG

  2017-09-26

  ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

  Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

  Fler nyheter

  2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

  ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

  2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

  ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

  2016-11-10 ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

  ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

  2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

  Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.