2016-01-18

Bredare erbjudande när ISG Systems och Nordic Alarm samordnar verksamheterna

Från den 1 februari 2016 samordnas två av Sveriges mest framträdande systemintegratörer med specialisering inom integrerade säkerhetssystem, digital bildhantering, intelligent video, inbrottslarm och passersystem.

ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, två bolag tillhörande Lagercrantz Group, har djup och lång erfarenhet inom sina respektive specialområden samtidigt som båda har stark förankring i systemintegration.

-- Det är inte bara den ökade styrkan som är anledningen till att vi samordnar våra verksamheter. Bredden i det gemensamma erbjudandet blir dessutom betydligt mer intressant för marknaden, säger Thomas Lilja VD på ISG Systems AB.

-- I och med den här samordningen ser vi ett flertal nya områden där vi kan erbjuda kunderna en breddad expertis inom teknisk säkerhet och kamerasystem såväl för mindre leveranser som stora infrastrukturprojekt, adderar Mikael Hägglöf, VD på Nordic Alarm.

För förbättrad flexibilitet och servicegrad byggs styrka inför framtiden genom att integrera interna funktioner såsom som inköp, utveckling, logistik, lager, ekonomi och ledning. Gentemot marknaden kommer de två bolagen fortsätta att agera som fristående enheter med sina respektive varumärken.

För mer information, kontakta:

 • Thomas Lilja, ISG Systems AB, mobil: 0733-462142, epost: thomas.lilja(at)isg.se
 • Mikael Hägglöf, Nordic Alarm AB, mobil: 0705-778665, epost: mikael.hagglof(at)nordicalarm.se
 • Hämta pressmeddelandet som PDF

  Om ISG Systems

  ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. ISG har sedan 1993 levererat integrerade bildhanteringslösningar till bl.a. infrastrukturprojekt som Norra länken, Götatunneln, Citytunneln, Öresundsbron m.fl.

  Om Nordic Alarm

  Nordic Alarm AB skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kamera-övervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Företaget är en av de ledande leverantörerna av högsäkerhetssystem i Sverige. Bland kunderna finns banker, sjukhus, industri, polisen, Kriminalvården, IKEA, ST1, ICA m. fl.

  Nyheter från ISG

  2017-11-23

  ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

  Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

  Fler nyheter

  2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

  ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

  2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

  ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

  2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

  ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

  2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

  Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.