2016-01-18

Bredare erbjudande när ISG Systems och Nordic Alarm samordnar verksamheterna

Från den 1 februari 2016 samordnas två av Sveriges mest framträdande systemintegratörer med specialisering inom integrerade säkerhetssystem, digital bildhantering, intelligent video, inbrottslarm och passersystem.

ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, två bolag tillhörande Lagercrantz Group, har djup och lång erfarenhet inom sina respektive specialområden samtidigt som båda har stark förankring i systemintegration.

-- Det är inte bara den ökade styrkan som är anledningen till att vi samordnar våra verksamheter. Bredden i det gemensamma erbjudandet blir dessutom betydligt mer intressant för marknaden, säger Thomas Lilja VD på ISG Systems AB.

-- I och med den här samordningen ser vi ett flertal nya områden där vi kan erbjuda kunderna en breddad expertis inom teknisk säkerhet och kamerasystem såväl för mindre leveranser som stora infrastrukturprojekt, adderar Mikael Hägglöf, VD på Nordic Alarm.

För förbättrad flexibilitet och servicegrad byggs styrka inför framtiden genom att integrera interna funktioner såsom som inköp, utveckling, logistik, lager, ekonomi och ledning. Gentemot marknaden kommer de två bolagen fortsätta att agera som fristående enheter med sina respektive varumärken.

För mer information, kontakta:

 • Thomas Lilja, ISG Systems AB, mobil: 0733-462142, epost: thomas.lilja(at)isg.se
 • Mikael Hägglöf, Nordic Alarm AB, mobil: 0705-778665, epost: mikael.hagglof(at)nordicalarm.se
 • Hämta pressmeddelandet som PDF

  Om ISG Systems

  ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. ISG har sedan 1993 levererat integrerade bildhanteringslösningar till bl.a. infrastrukturprojekt som Norra länken, Götatunneln, Citytunneln, Öresundsbron m.fl.

  Om Nordic Alarm

  Nordic Alarm AB skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kamera-övervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Företaget är en av de ledande leverantörerna av högsäkerhetssystem i Sverige. Bland kunderna finns banker, sjukhus, industri, polisen, Kriminalvården, IKEA, ST1, ICA m. fl.

  Nyheter från ISG

  2018-12-06

  ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

  ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

  Fler nyheter

  2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

  ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

  2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

  Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

  2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

  Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

  2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

  ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.