2016-11-10

ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

Öresundsbron är en ca 16km lång fast förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn som öppnade år 2000. Förbindelsen består av en ca 8km lång brodel med tillfarter från Sverige samt 4 km tunnel närmast Danmark. Som övergång från bro till tunnel skapades ön Pepparholm med en längd av ca 4km. Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. År 2015 passerade drygt 7 miljoner fordon över Öresundsbron plus tågförbindelsen.

I leveransen ingår förutom ny videoplattform även utbyte av utvalda fasta och rörliga kameror, transmission, videodetektering av trafik och kommunikationsintegrationer mot befintliga styrsystem etc.. Avtalet är formulerat som ett ramavtal vilket löper i upp till 3 år.

För mer information om ISG:s leverans eller om andra infrastrukturprojekt ISG levererat kontakta Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur på 042-362154.

Foto från www.oresundsbron.com, fotograf: Stig-Åke Jönsson

Nyheter från ISG

2017-09-26

ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

Fler nyheter

2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi

2017-04-13 Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

2016-10-07 Besök ISG Nordic på SKYDD

Välkommen till vår monter på säkerhetsmässan för ett personligt möte med information om det senaste. Vi vill även berätta hur vår gemensamma verksamhet ISG Systems AB & Nordic Alarm AB med samlad kompetens och kapacitet kan erbjuda de bästa systemlösningarna till er och era kunder.

2016-08-24 ISG levererar säkerhetssystem till Gullbergstunneln i Göteborg

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet och är därför på många sätt av riksintresse. Varje dag passerar i snitt 55 000 fordon längs vägsträckan Lilla Bommen-Marieholm.