2016-11-10

ISG levererar nytt videosystem till Öresundsbron

ISG har vunnit en upphandling för leverans av nytt videosystem till Öresundsbron.

Öresundsbron är en ca 16km lång fast förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn som öppnade år 2000. Förbindelsen består av en ca 8km lång brodel med tillfarter från Sverige samt 4 km tunnel närmast Danmark. Som övergång från bro till tunnel skapades ön Pepparholm med en längd av ca 4km. Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. År 2015 passerade drygt 7 miljoner fordon över Öresundsbron plus tågförbindelsen.

I leveransen ingår förutom ny videoplattform även utbyte av utvalda fasta och rörliga kameror, transmission, videodetektering av trafik och kommunikationsintegrationer mot befintliga styrsystem etc.. Avtalet är formulerat som ett ramavtal vilket löper i upp till 3 år.

För mer information om ISG:s leverans eller om andra infrastrukturprojekt ISG levererat kontakta Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur på 042-362154.

Foto från www.oresundsbron.com, fotograf: Stig-Åke Jönsson

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.