2017-04-13

Martin Sirvell ny VD för ISG Nordic

ISG Nordics verksamhet förstärks ytterligare genom Martin Sirvell som tillträder som ny VD. ISG Nordic är resultatet av samarbetet mellan ISG Systems och Nordic Alarm och företagen är organiserade i fyra specialiserade affärsområden: Säkerhet, Logistik, Infrastruktur och Process/Automation.

Martin Sirvell kommer närmast från Stanley Security där han har ansvarat för företagets nationella kunder samt segmenten Offentlig förvaltning, Transport & Logistik, Fastighet och Högsäkerhet. Martin har även en mångårig erfarenhet inom telekom.

- ISG Nordic har en unik kombination av stort engagemang och kundfokus hos hela personalen samt en djup kompetens inom komplexa säkerhetssystem och kameralösningar, säger Martin Sirvell, och det skall bli mycket spännande att utveckla ISG Nordic de kommande åren.

- Utöver de områden där ISG Nordic redan är starka idag ser jag att vi kan utvecklas ännu mer inom t ex övervakning av logistikflöden och produktion (industri, el- och värmeproduktion, etc), övervakning av tåg- och kollektivtrafik samt komplexa högsäkerhetslösningar. Med ett nischat företag som ISG Nordic kan vi vara en pålitlig och nära partner till alla våra kunder, både idag och i framtiden”.

Lagercrantz Group, som äger bolagen, ser en fortsatt stor potential i ISG Nordic framöver. Företagen har en stor erfarenhetsbank av många stora och komplexa leveranser de senaste åren samt en gedigen kompetens i personalstyrkan. Detta är en bra bas för att expandera verksamheten ytterligare de kommande åren.

Martin Sirvell tillträder den 18:e april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Sirvell
VD ISG Nordic
Telefon: 08-514 949 04 och 0722-506 337
E-post: martin.sirvell@nordicalarm.se, martin.sirvell@isg.se

Om oss

ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. ISG ingår i Lagercrantz-koncernen.

Nordic Alarm utgör affärsområde Säkerhet och har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat system, Nordic Integral. Även Nordic Alarm ingår i Lagercrantz-koncernen.

Nordic Alarm och ISG Systems samarbetar tätt under namnet ISG Nordic. Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.