2017-11-17

ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

ISG Systems (ISG Nordic) affärsområdesansvarige för infrastruktur Mikael Engdahl ser fram emot de kommande årens leveranser i Sverige. Ramavtalet ska används inom Trafikverket i flera olika syften och under de kommande åren kommer kameraövervakningen utökas och användas inom många olika projekt. Förutom nyinvesteringar kommer utbyten genomföras enligt plan och kamerorna kommer att anslutas till de kameraplattformar som Trafikverket använder.

ISG Systems (ISG Nordic) är även leverantör i det befintliga avtalet och det är vår högsta ambition att fortsätta visa Trafikverket att vi är en trygg leverantör med stor fokus på kvalitet i alla delar i leveransen. Hela vår organisation bygger på att säkerställa en säker hantering till våra kunder så vi anser oss väl förberedda för den fortsatta hanteringen av dessa leveranser, berättar Mikael nöjt.

Trafikverket använder idag kameror inom båda deras huvudområden, väg och järnväg. Inom väg används kameror t ex som ett produktionshjälpmedel vid exempelvis trafikstyrning och för väderinformationssystem. Användningsområdena inom järnväg kan vara vid rangering på bangårdar samt övervakning av kritiska växlar, plattformar och tunnlar. Värmekameror används allt mer och då som sensorer tillsammans med videoanalys för att förhindra obehörigt spårbeträdande, exempelvis suicidprevention och intrångsdetektering.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Engdahl
Affärsområdeschef Infrastruktur
Telefon: 0733-46 21 54
E-post: mikael.engdahl@isg.se

Om ISG Nordic
ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.
Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.
Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-13 ISG System levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.