2018-02-26

ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

ISG levererar kamera-, trafikdetekterings- och telefonsystem till Marieholmstunneln med tillhörande ytvägnät.
Fasta kameror kommer att täcka all körbar yta inne i tunneln. Videobilderna analyseras i realtid och larmar vid olycka eller andra händelser. På ytvägnätet utanför tunneln som sträcker sig ända från Partihallsförbindelsen i öst till Lundbyleden i väst kommer både fasta och rörliga kameror att övervaka trafiken.
Telefonsystemet har för uppgift att möjliggöra samtal mellan personer inom tunneln samt med trafikverkets ledningscentral. Hjälptelefoner blir placerade i tunneln och räddningsrum för trafikanter och servicetelefoner i drift- och teknikutrymmen för driftpersonal.
Leveransen har nu börjat med produktion av systemhandlingar för att sedan följa upp med sedvanliga FAT-tester senare under 2018/2019. Installation med SAT-tester kommer ske under 2019/2020 och efterföljande OAT-testperiod sker efter trafiköppnande vilket är planerat till år 2020.
I projektet har ISG ett funktionsansvar för kamera-, trafikdetekterings- och telefonsystemet och erfarenheter från tidigare leveranser inom trafiktunnlar och vägar kommer att borga för en högpresterande och driftsäker säkerhets- och övervakningsanläggning.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Engdahl
Affärsområdeschef Infrastruktur
Telefon: 046-42 36 21 54, Mobil: 0733-46 21 54
E-post: mikael.engdahl@isg.se

Om ISG Nordic
ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. Nordic Alarm har över 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.
Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.
Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.