2017-10-12

Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

På mässan kommer vi att berätta hur vi arbetar med: • Integrerade system med hög tillgänglighet – lösningar för komplexa säkerhetsentreprenader med en hög grad av anpassning till kundens krav samt ett överordnat larmpresentationssystem för helheten. • Transport och Logistik – områdesskydd, in- och utpasseringssystem samt övervakning av materialflöden på logistikterminaler och hamnområden. • Infrastruktur – helhetslösningar i infrastrukturprojekt med hög tillförlitlighet av system såsom kamera-, kommunikations- och konverteringslösningarna inom trafikdetektering. • Industri – effektiva in- och utpasseringslösningar med kamerasystem och passersystem. Områdesövervakning av industriområdet samt lösningar som ger er möjlighet att fjärrmanövrera produktionsprocesser i realtid. • Detaljhandel – enhetliga och kostnadseffektiva leveranser i hela Sverige samt drift och underhåll med stor andel av fjärrsupport.

Vi ses i monter 03:83 på Stockholmsmässan den 21-22:a november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Sirvell Thed Stendahl VD ISG Nordic Affärsområdeschef Säkerhet Telefon: 0722-506 337 Telefon: 073-978 1876 E-post: martin.sirvell@isg.se E-post: thed.stendahl@nordicalarm.se

Om ISG Nordic

Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning. Nordic Alarm och ISG Systems samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

Om Sectech

Sectech är en mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet. Läs mer och registrerar dig på

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.