2017-11-13

ISG System levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

ISG Nordic har byggt egna drivrutiner och systemlösningar med hjälp av tillgängliga SDK och API:er från Milestone för att skapa en mer anpassad lösning för kunden. Operatörer använder joystick för styrning av rörliga kameror och här har styrning av vissa befintliga rörliga kameror kopplats in med hjälp av protokollomvandlare utvecklade av ISG Nordic.

Om GKN Aerospace
GKN Aerospace, som tidigare hette Volvo Aero, ingår idag i industrikoncernen GKN plc. GKN Aerospace är en ledande underleverantör av flygplans- och flygmotorstrukturer, landningsställ, elsystem, kabinfönster och eftermarknadsservice. GKN levererar produkter och tjänster till en mängd civila och militära flygplan, motorleverantörer och andra underleverantörer.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Johansson
Affärsområdeschef Process och Automation
Mobil: 0733-46 21 46
E-post: mikael.johansson@isg.se

Magnus Nilson
Key Account Manager
Mobil: Mobil 0707-40 34 60
E-post: magnus.nilsson@nordicalarm.se

Om ISG Nordic
ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.
Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.
Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.