Lösningar

Våra affärer delas in i fyra huvudområden; Process, Logistik, Trafik och Säkerhet. Varje område innefattar stora systemleveranser där alla steg i den digitala bildhanteringsprocessen ”inhämta – överföra – bearbeta – reagera” finns med. Samtidigt skiljer sig områdenas projekt något i hur applikationerna används, anpassas och utvecklas. Synergier mellan de olika huvudområdena sker kontinuerligt. En anpassning av ett detekteringssystem som fungerar bra i ett nytt tunnelprojekt inom trafikområdet kan med fördel justeras, användas och göra succé inom processområdet.

Idag finns en uppsjö av avancerade digitala utrustningar och tekniska plattformar. Utmaningen är att få kommunikationen mellan dessa olika utrustningar att fungera effektivt och problemfritt. ISG:s tekniker och programmerare är specialiserade på systemintegration. De integrerar utrustningar och plattformar till effektiva bildhanteringssystem som kan innefatta:

  • Systemkonstruktion
  • Dokumentation
  • Kvalitetsplan
  • Test av systemlösningar
  • Leverans och driftsättning
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Utbildning

Under respektive rubrik i menyn till vänster finns dels beskrivningar av respektive huvudområde, dels referensexempel. En övergripande beskrivning av ISG:s affärsområden finns att ladda ner här