Kvalitet

ISO 9001:2008 fungerar som en internationell kvalitetsstämpel på ett företag. Certifieringen intygar att företagets verksamhet kontinuerligt bedrivs enligt standarden. ISG är sedan december 2009 certifierad enligt denna standard.

Kvaliteten är grunden för allt vad vi gör inom ISG och vi vill naturligtvis att det ska synas utåt att det genomsyrar hela organisationen. Det innebär att det finns dokumenterade rutiner vilket ger oss ett strukturerat arbetssätt och möjligheten att fortsätta göra förbättringar och att alltid kunna leverera högsta möjliga kvalitet.

Vår kvalitetspolicy:

ISG erbjuder avancerade audiovisuella lösningar till krävande kunder.

Med vår stora erfarenhet och leveranskapacitet kan vi med kontrakterade produktionspartner leverera såväl små som stora system.

Kunderna ska känna en trygghet i ISG:s leverans som ofta är en mindre del av ett större totalåtagande.

Tryggheten skapas med unika referenser, världsledande leverantörer samt en hög kvalitet och professionell personlig service.

Denna målsättning ska underbyggas med ett fungerande och ständigt förbättrat verksamhetssystem.

Tillsammans skall dessa faktorer medverka till en hög grad av kundtillfredsställelse.