Ägare och ledning

ISG Systems AB är sedan 2003 ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB. Lagercrantz är en teknikhandelskoncern med tre huvudområden; Electronics, Mechatronics och Communications. ISG tillhör divisionen Communications tillsammans med ett antal fristående starka systerföretag som verkar inom hela norden. Företagens erbjudanden spänner bland annat över videokonferenslösningar, CAD-programvara, produkter för teknisk säkerhet, accessprodukter för telekom- och bredbandsnät samt datasäkerhet.

Läs mer om Lagercrantz Group, koncernen och divisionen här.