Logistik

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden för högsta möjliga effektivitet. Grenen transportlogistik omfattar förflyttning och övervakning av fysiskt gods från en punkt till en annan. ISG:s system möjliggör effektiv förflyttning av fysiskt gods liksom övervakning av hantering av desamma. Idag är godset ofta containrar.

Containerhantering handlar inte bara om att lasta på och av fartyg i hamnen. Det handlar också om att effektivt hantera logistiken av containrar från kaj in till de tillfälliga förvaringsplatserna innan nästa transportmedel. Det kräver smarta, automatiserade system för att styra de olika typerna av kranar som finns på en terminal, samt tydliga, högupplösta bilder som visas utan fördröjning.

Ladda gärna ner vårt broschyrblad om affärsområdet Logistik

 • Affärsområdesansvarig: Mikael Johansson
 • 042-362146, mikael.johansson@isg.se


  REFERENSUPPDRAG

  Euromax – logistik i en av världens största hamnar

  Euromax

  Euromax är namnet på den nya containerterminalen vid Rotterdams inlopp. Den kommer att vara i full drift under 2009. Då blir terminalen en av världens största, med en kapacitet på 5 miljoner containrar per år. Det ställer krav på effektivitet och hög produktivitet, vilket bland annat uppnås genom högre grad av sofistikerad automation.

  Största uppdraget

  För ISG:s del började Euromax-projektet redan 2006 då man, som underleverantör till ABB, startade leveranserna av de första kranarna med elektronik och övervakning. Uppdraget var det enskilt största som ISG dittills fått. Tekniska lösningar i framkant, goda erfarenheter från tidigare gemensamma projekt med ABB och bra referenser från andra projekt var några av skälen till att ISG fick förtroendet.

  Digital lösning för framtida förändringar

  Euromax-projektet rymmer erfarenheter från hamnprojektet i Hamburg och i Panama, (ISG Nyhetsbrev 02-2005) med har också fordrat nya tekniska utmaningar. I Rotterdam byggdes övervakningssystemet för första gången med enbart digitala lösningar. Det innebär att systemet redan från början är förberett för förändringar i form av nya kranar och nya funktioner. ABB levererade styrsystem och elektronik till kranarna medan ISG levererade den övervakande utrustningen samt nätverk för att överföra bilder till övervakningsenheterna. Samtliga system måste kunna kommunicera och agera i perfekt symbios, både med varandra och med terminalens övergripande system.

  Systemen som kranförarens ögon

  Förenklat kan man säga att ISG:s system agerar som kranförarens ögon. Först de system som övervakar styrningen av de större kranarna i sidled då föraren inte har fritt synfält. Sedan de system som kontrollerar containrarnas tillstånd och logistik, till exempel att de är låsta och hela. Dessutom finns ett intelligent avläsningssystem som läser av och tolkar koden på containrarna. Systemet omvandlar texten i bilden till textformat och levererar den till en databas för lagring och för vidarebefordran in till hamnens logistiksystem.

  Stödsystem för helhet

  Till de automatiserade stapelkranarna i hamnlagren levereras ett fjärrstyrningssystem. Kranarna sköter sig vanligtvis nästan helt själva och behöver bara fjärrstyras då de ska lasta containrar på lastbilar. Här finns kameror, s.k spreaderkameror på varje griparm som registrerar en översiktsbild av griparmens rörelser. Bildinformationen från kamerorna skickas via nätverk till de centrala operatörerna som, vid behov, manuellt kan hjälpstyra kranarna. ISG har också levererat stödsystem runt själva kranövervakningen. Bland annat en uppsättning rörliga och fasta kameror som dokumenterar containrarnas exakta utseende då det lastas eller lossas i hamnen. Därutöver övervakas kranarnas maskinrum med hjälp av digitala kameror och mikrofoner som är kopplade till den centrala övervakningsenheten.

  Faktaruta