Process

En process kan definieras som en sekvens av varandra beroende moment som vid varje steg använder resurser i olika former för att omvandla input till output tills ett önskat resultat eller slutmål uppnåtts.

I ISG:s värld tillhör de projekt som kräver någon form av digitaliserad bildhantering i flera, på varandra följande moment, huvudområdet process. De kan innefatta allt ifrån intelligenta videonätverk som baserat på objektets storlek väljer vart det ska skickas i en komplex produktionslinje, till digitala kamerasystem som sitter i miljöer där mänskliga ögon inte kan vistas utan fara.

Ladda gärna ner vårt broschyrblad om affärsområdet Process & Automation

 • Affärsområdesansvarig: Mikael Johansson
 • 0733-462146, mikael.johansson@isg.se


  REFERENSUPPDRAG

  Processövervakning på Arlanda

  Bagagehantering

  Bagagehantering på en flygplats kan te sig simpelt. Man lämnar in sin väska vid incheckningen och får tillbaka den vid bagagebandet på slutdestinationen. Men bakom ridåerna gömmer sig en avancerad, väl övervakad logistisk process. På Arlanda övervakas processen av flera bildhanteringssystem och ett sjuttiotal kameror från ISG.

  Bagagesystemet på Arlanda är en komplicerad process som bygger på flera olika system och säkerhetsanordningar. Processen spänner från märkning av bagaget, dess resa på transportband genom röntgenapparater, automatiska växlar och mellanlagringsstationer runt Arlandas olika delar, fram till flygplanet. Ankommande bagage tar en liknande, men omvänd, väg från flygplan till rätt bagageband. Under båda hanteringsprocesserna övervakas bagaget och dess märkning läses av ett flertal gånger och loggas i systemen.

  Övervakning, uppföljning och säkerhet

  Bagagehanteringen övervakas ständigt av allseende kameror. Dels för att kontrollera och följa upp bagagets väg genom processen, dels av säkerhetsskäl så att ingen obehörig vistas i närheten av och på transportbanden. Kamerorna används också för att leta fel i själva processen. Om väskor fastnar, ramlar av, om det hakar upp sig eller om det slutar fungera på något sätt, då identifieras det av systemet som indikerar en incident vilken rapporteras till operatörerna. Alla bildströmmarna digitaliseras och sparas på hårddiskar en viss tid, så att operatörerna kan söka fram specifika bagage, tidsrymder eller incidenter för att detaljstudera dem. Kamerasystemet är sammankopplat i samma nätverk som Arlandas övergripande säkerhetssystem och när en incident sker går det att ” spola tillbaka” för att följa upp vad som hänt med specifikt objekt.

  Bildhanteringssystem med många delar

  Idag består bildhanteringssystemet på Arlanda av närmare 70 analoga kameror som skickar kontinuerliga bildströmmar till encodrar. Tre Visiowave Evolution 28 och en Visiowave Powerplus tar emot, digitaliserar, spelar in, lagrar och skickar vidare bildinformationen. Informationen går då vidare till tio monitorer som operatörerna på den centrala övervakningsenheten kan styra med tre datorer. Datorerna har operatörssystem med användarvänliga gränssnitt för att enkelt kunna söka bland inspelningar och identifiera specifika objekt eller tidsintervall, klippa ut och lagra undan.

  Slutligen finns också en konfigurationsserver för systemadministratörerna som där kan ställa in och programmera systemet, se status och ta ut loggfiler på alla ingående Visiowave-produkter i lösningen. Systemet är dessutom helt öppet för att andra system skall kunna integreras med larm och bildstyrningar om behovet uppstår.