Process

En process kan definieras som en sekvens av varandra beroende moment som vid varje steg använder resurser i olika former för att omvandla input till output tills ett önskat resultat eller slutmål uppnåtts.

I ISG:s värld tillhör de projekt som kräver någon form av digitaliserad bildhantering i flera, på varandra följande moment, huvudområdet process. De kan innefatta allt ifrån intelligenta videonätverk som baserat på objektets storlek väljer vart det ska skickas i en komplex produktionslinje, till digitala kamerasystem som sitter i miljöer där mänskliga ögon inte kan vistas utan fara.

Ladda gärna ner vårt broschyrblad om affärsområdet Process & Automation

  • Affärsområdesansvarig: Mikael Johansson
  • 0733-462146, mikael.johansson@isg.se