Trafik

Trafikbevakning syftar till att samla in och analysera information om hur trafiken rör sig och i tid upptäcka förändringar i mönster. Kameror övervakar kontinuerligt trafiken och operatörer blir varskodda att något hänt när det integrerade, avancerade trafikdetekteringssystemet upptäcker anomalier.

Systemen ger information i realtid om beläggning i procent, trafikrytm och medelhastighet som alla ska falla inom definierade klassificeringar. Så snart någon parameter bryter klassificeringsgränsen har någon typ av trafikstörning inträffat. Då genererar trafikdetekteringssystemet ett incidentlarm till operatörerna, exempelvis vid en krock eller en brand i vägtunnel.

Ladda gärna ner vårt broschyrblad om affärsområdet Infrastruktur

 • Affärsområdesansvarig: Mikael Engdahl
 • 042-362154, mikael.engdahl@isg.se


  REFERENSUPPDRAG

  Tunnelövervakning av Norra Länken från ISG

  Norra Länken

  ISG har, tillsammans med totalentreprenören Tunnelentreprenad AB, fått förmånen att projektera och leverera kameror och kamerasystem för både tunnel och ytvägnät. Till tunneldelen ingår även ett avancerat trafikdetekteringssystem som använder kamerabilden för att till exempel utläsa trafikläget och larma för incidenter. Leveransen är en viktig del i det totala säkerhetsåtagandet till Norra Länken i Stockholm.

  ISG – en viktig del av Sveriges trafiksäkerhet

  ISG:s VD, Thomas Lilja ser fram mot att få jobba vidare med Stockholms satsning på trafiksäkerhet. – Nästan 470 kameror från ISG ska övervaka hela tunneln och ytvägnätet. Vid eventuella händelser, som stopp i trafikflöde eller trafikolyckor kommer kamera- och detekteringssystemet automatiskt sända bildsekvenser direkt till Trafikverket och Stockholms stads trafikledningscentral Trafik Stockholm. Där tar operationsledningen beslut om vidare åtgärder. Med hjälp ett övervakningssystem designat av ISG kommer Norra Länken att säkras så som Södra Länken där våra system idag redan är installerade och i skarp drift. Vi är stolta över uppdraget eftersom tunnelövervakningen är viktiga beståndsdelar för den totala trafiksäkerheten i Stockholm. ISG:s system fyller en viktig funktion, konstaterar Thomas. – För att öka säkerheten ytterligare i projektet Norra Länken kommer delar av detekteringssystemet, som traditionellt bygger på analys av kamerabilder, kompletteras med radardetektorer. ISG:s lösning, som kan kombinera information från flera olika typer av detekteringssystem, oberoende av teknik, är unik, säger Thomas Lilja.

  Lång erfarenhet och gediget kunnande öppnar gränserna

  ISG har lång erfarenhet av trafikprojekt, framför allt med tunnelkameror kombinerat med detekteringssystem. ISG har levererat säkerhetssystem för i stort sett samtliga övervakade vägtunnlar i Sverige:

  • Södra Länken, Stockholm
  • Götatunneln, Göteborg
  • Tingstadstunneln, Göteborg
  • Skultorpstunneln (Pansartunneln), Skövde
  • Norrortsleden (Häggvikstunneln, Törnskogstunneln och Löttingetunneln), Stockholm
  • Lundbytunneln, Göteborg
  • Lindhagentunneln, Stockholm

  - ISG är den största leverantören av tunnelkamerasystem i Sverige och det har även visat sig att vi är konkurrenskraftiga utomlands. Just nu levererar ISG lösningar i projekt utanför Sveriges gränser. Bland annat Hvalertunnelen söder om Oslo får snart ett övervakningssystem från ISG, avslutar Thomas Lilja.

  Vill du veta mer om Norra Länken?

  För mer information om affärsområdet Trafik/Infrastruktur kontakta affärsområdesansvarig Mikael Engdahl på 042-362154 / mikael.engdahl@isg.se