Säkerhet

Säkerhet är ett brett område som innefattar flera dimensioner så som cityövervakning, trygghetslösningar, intrångsskydd och utbrytningsskydd. ISG fokuserar på att leverera bildhanteringslösningar som innehåller intelligens och ger tydliga effektivitetsvinster. Systemområdet består dels av övervakning, dels av informationsbehandling. Med övervakning menas att kameran är inställd för att titta på objekt. För att kameran ska kunna kommunicera med annan utrustning måste informationen oftast bearbetas, vilket vi kallar informationsbehandling.

Områdesbevakning används oftast för att upptäcka obehörig ut- och inpassering i system av ingångar eller inom ett större område. När en incident sker kan systemet exempelvis identifiera om det är en person, en bil, ett djur eller annan händelse som orsakat och avgöra när larm ska sändas till operatören. Vid områdesbevakning måste man dessutom ofta ta hänsyn till extremt varierande väder- och ljusförhållanden. Kamerasystemet måste rulla dygnet runt oavsett väder och vind.

Ladda gärna ner vårt broschyrblad om affärsområdet Säkerhet

REFERENSUPPDRAG

Effektiv övervakning med 200 kameror, 175 porttelefoner och en operatör!

Säkerhet

En förvaltare av industrifastigheter bad ISG om hjälp för att samla all övervakning av elva geografiskt skilda fastigheter till en enda fysisk plats i Stockholm. Resultatet blev inte bara en centraliserad larmcentral med överblick och kontroll av de olika fastigheterna. ISG:s CCTV-lösning blev också kostnadseffektiv, rationell och flexibel.

I samband med en ny upphandlingsrunda av bevakningstjänster ville en industriell fastighetsförvaltare utveckla sin övervakning. Redan från början fanns en idé om att centralisera bevakningen. ISG kontaktades för att ta fram förslag på hur en sådan centralisering skulle kunna genomföras.

Inventering av möjligheter

Ett porttelefonisystem är ofta stort, komplext och kan bestå av flera hundra apparater vid portar och dörrar. Lägg därtill flertal videoväxlar i varje fastighet och separata larmsystemen för respektive fastighet. Projektet skulle hantera en mångfald av komplexa system. Av tre skäl ville man dock behålla så mycket som möjligt av den befintliga tekniken:

  1. Kunna frigöra en enhet vid driftsstörning eller tekniska orsaker för att övervaka lokalt.
  2. Kunna frigöra en enhet vid eventuell försäljning.
  3. Spara kostnader genom att använda befintlig teknik.

Dessutom ville förvaltaren utnyttja det befintliga och välfungerande digitala nätverket som fanns mellan alla fastigheter.

Lösningen

Den unika lösningen blev att bygga ett gränssnitt mot befintliga utrustningar baserat på ett digitalt system. Genom att placera ISG:s mjukvarusystem mitt emellan befintlig utrustning och den nya larmcentralen kunde man ”prata” med alla underliggande system och samordna informationen till den centrala operatören. En central övervakningsenhet kan hålla koll på många geografiskt åtskilda platser samtidigt, tack vare en intelligent lösning som kallar fram den information som kräver uppmärksamhet just för tillfället.

Intelligent och flexibel lösning

Intelligensen i ISG:s lösning sitter på två nivåer, dels i gränssnittet gentemot de olika underliggande systemen, dels i presentationsgränssnittet. Centraliseringslagret, eller kommunikationsplattformen, består av standardiserade Visowave-produkter till vilka ISG har utvecklat en intelligent mjukvara som anpassar video- och samtalsväxlar. Mjukvaran tolkar och omsätter de underliggande systemens signaler och presenterar sedan resultatet på operatörens skärm.

Flexibiliteten innebär att man kan säkerställa att systemet tål kontinuerlig förändring. I den här lösningen finns även flexibiliteten på två nivåer; fler funktioner och/eller fler fastigheter. Antingen kan anpassning ske för att få mer funktionalitet inom varje fastighet genom att komplettera med fler standard Visowave-komponenter. Eller så sker förändringar på presentationsnivå genom att lägga till nya fastigheter eller nya funktioner för hanteringen i larmcentralen.