Allmänt

Användare och roller

Du som användare på webbplatsen har tillgång till publicering och redigering av innehåll. Vad och hur mycket du kan redigera styrs av den användarroll du har tilldelats samt hur webbplatsen har byggts och anpassats.

Olika typer av innehåll

Webbplatsen består av några olika grundläggande innehållstyper med vissa unika egenskaper. För mer information om hur du redigerar dem, se separata guider här:

Gemensamma redigeringsfunktioner

Även om det finns olika innehållstyper så delar de ändå vissa grundläggande funktioner och fält:

A) Titelfält

Sidans/inläggets huvudtitel. Du kan använda valfria fraser, ord eller tecken. Men tänk på att hålla titeln relativt kort och informativ. Hur titeln kommer att se ut för webbplatsbesökaren (frontend) styrs av webbplatsens stilmallar och kan inte ändras här.

B) Permalänk

Permalänken (permanent länk) är den unika delen av sidans url, t.ex. isg.se/om-oss). När du skapar ett nytt innehåll genereras en permalänk automatiskt, baserat på Titeln. Du kan redigera permalänken i efterhand – något som kan vara bra om du har skrivit en väldigt lång sidtitel eller om det redan finns ett innehåll med samma permalänk.

Tänk på att: Om du ändrar permalänken lång tid efter att ett inlägg publicerats behöver du skapa en så kallad 301-redirect som meddelar sökmotorer och besökare att sidan har flyttats/bytt adress. Annars kommer länken att generera en 404-sida. Kontakta admin om du behöver hjälp.

C) Publiceringsinställningar

I publiceringsmodulen kan du styra olika publiceringsinställningar för ditt innehåll, som till exempel status, synlighet och datum. Här kan du också välja att förhandsgranska ändringar innan du publicerar, radera inlägget eller spara och uppdatera utförda ändringar.

Om du sätter ett framtida publiceringsdatum på ditt inlägg kommer det inte att vara synligt frontend förrän vid den tidpunkten. Det kan vara ett bra sätt att förbereda nyhetsinlägg i förväg, utan att publicera direkt.

D) Texteditor

Här skapar du ditt huvudsakliga innehåll. Texteditorn fungerar ganska likt den man hittar i Microsoft Word.

Använd de fördefinierade styckeformaten för rubriker och brödtext när du skapar innehåll. På så vis går det att styra globalt hur de ska se ut frontend. Detta sköts av administratören.

Tänk på att de olika styckenas utseende i texteditorn bara är en indikation på hur de kommer att se ut frontend. Använd gärna förhandsgranskningen för att se slutresultatet innan du publicerar.

Redigeringslägen

Som standard redigerar du innehållet i Visuellt läge. Men du kan också redigera i Textläge där du får tillgång till html-kod.

E) Utvald bild

Utvald bild är den bild du vill ska representera sidan på olika sätt. Den utvalda bilden visas också oftast i sidhuvudet på ditt inlägg eller din sida frontend, beroende på hur webbplatsen är byggd. Denna bild visas också i sid- eller inläggslistningar på vissa huvudsidor.

Hur och var denna bild visas styrs av webbplatsens inbyggda stilmallar.

F) Kontaktpersoner

För varje sida och inlägg kan du välja att ange en eller flera kontaktpersoner. Den eller de du väljer kommer att visas i slutet av ditt inlägg och fungerar som en snabb och enkel väg för besökaren att få mer information. Om du inte anger någon kontaktperson kommer heller inget att visas. Du kan också redigera, radera eller skapa nya kontaktpersoner.