Inlägg

Inlägg är det samlande begreppet för löpande innehåll som nyheter och lediga tjänster. Det här är det innehåll som ni själva kommer att arbeta allra mest med. Samtliga inlägg listas automatiskt på sidan Nyheter.

Hantera inlägg

Om du ska redigera ett befintligt inlägg kan du antingen leta upp sidan via administrationsgränssnittet, eller besöka inlägget frontend och sedan klicka på Redigera inlägg i verktygslisten som visas i ovankant om du är inloggad (se bild ovan).

Skapa nytt inlägg

Gå till Inlägg » Skapa nytt.

Du kan också utföra vissa grundläggande inställningar samt massredigera inlägg via Alla inlägg.

Särskilda funktioner för inlägg

Förutom det som beskrivs i guiden Allmänt finns några specifika funktioner för just inlägg.

A) Kategorier

Du kan välja att kategorisera dina inlägg. Det betyder att de grupperas på ett sätt som gör att besökaren kan välja att endast se inlägg från en specifik kategori. Som standard finns två kategorier – Nyheter och Lediga tjänster men du kan själv lägga till nya. Obs: I dagsläget används inte kategoriseringen på isg.se.

Värt att tänka på

Glöm inte att ange en Utvald bild. Denna bild kommer automatiskt att visas i toppen av inlägget. Du behöver alltså inte lägga in den bilden i Texteditorn för att den ska visas i inlägget.

Om du inte anger en utvald bild kommer inlägget heller inte att visa någon bild i listningen på Nyheter.