Kontaktpersoner

Kontaktpersoner är en anpassad innehållstyp. Kontaktpersonerna som skapas kan infogas i slutet av sidor och inlägg för en snabb kontaktväg för besökaren.

Varför inte bara mata in kontaktpersonen direkt i innehållsredigeraren på inlägget eller sidan?

Om kontaktpersonen slutar, byter telefonnummer, namn eller arbetsområde så behöver ni bara ändra informationen på ett ställe. Annars hade du behövt gå in på varje inlägg där kontaktpersonen är angiven och uppdatera informationen. Sånt tar tid …

Dessutom kan vi genom att göra kontaktpersoner till en egen innehållstyp skapa en layoutmall som automatiskt anger stilmallar för just detta “block”.

Särskilda fält för Kontaktpersoner

Innehållstypen Kontaktpersoner saknar en innehållsredigerare som finns på Sidor och Inlägg. Här har vi istället skapat särskilda fält för att underlätta inmatningen.

A) Namn

Samma sak som titel på sidor och inlägg. Helt enkelt personens namn

B) Titel

Ange personens arbetstitel

C) Växelnummer

Är som standard ert växelnummer, men kan förstås anpassas vid behov

D) Mobilnummer

Om inget anges visas det inte frontent

E) E-postadress

Anges utan html-kod, alltså helt enkelt fornamn.efternamn@doman.se

F) Visa på kontaktsidan?

Här väljer ni om personen ska visas på Kontaktsidan. Som standard är det satt till Nej. Detta då en kontaktperson kanske ska kunna väljas som kontaktperson för ett särskilt inlägg, men inte som generell kontakt för Nordic Alarm.

G) Profilbild

Samma sak som utvald bild på sidor och inlägg. Det här är bilden som kommer att visas intill kontaktuppgifterna på olika sidor och/eller kontaktsidan.