Media

Här hanterar du samtliga uppladdade media i form av bilder, video, filer och annat.

När du skapar en sida, inlägg eller kontaktperson och väljer att ladda upp media i innehållsredigeraren hamnar de allihop i denna mediabank. Men du kan också ladda upp media direkt via denna sida.

All media som laddats upp är sökbar via sökmotorer. Det kan därför vara en bra idé att med jämna mellanrum gå igenom denna mediabank och se över alt-texter och annat som kan vara relevant för er SEO. Det bästa är dock om ni har som rutin att alltid göra detta vi uppladdningsförfarandet.

Här kan du också radera och redigera befintliga media. Mer instruktioner om detta finns i mediagränssnittet.