Sidor

På denna webbplats är sidorna skapade för att vara relativt statiska då de inte kommer att redigeras så ofta samt att det inte kommer att skapas så många nya sidor. Hur mycket och vad du kan redigera beror både på din användarroll samt sidans mall och utformning.

Vissa sidor är så kallade listningssidor – det betyder att deras huvudsakliga syfte är att lista sina respektive undersidor. Se till exempel Startsidan, Nyheter och Kontakt

I andra fall är sidan en standardsida – i det fallet har du även en innehållseditor där du kan fylla på med valfritt innehåll.

Hantera sidor

Om du ska redigera en befintlig sida kan du antingen leta upp sidan via administrationsgränssnittet, eller besöka sidan frontend och sedan klicka på Redigera i verktygslisten som visas i ovankant om du är inloggad (se bild ovan).

Ny sida

Du kommer normalt sett inte skapa nya sidor då webbplatsens sidstruktur är relativt statisk. Men du kan förstås skapa nya sidor via Sidor » Skapa ny.

Särskilda funktioner för sidor

Förutom det som beskrivs i guiden Allmänt finns några specifika funktioner för just sidor.

Observera att det utöver den vanliga texteditorn i vissa fall även kan finnas ett alternativ för att redigera sidan med Pro. Det betyder att sidans layout har byggts i ett layoutverktyg istället för rena php- och html-mallar. Ändringar i Pro bör utföras med viss försiktighet och helst utföras av admin.

A) Anpassad ingress

Det här är den korta introtext som kommer att visas i den blå rutan ovanpå den utvalda bilden i sidans topp. Se exempel här.

B) Sidoattribut

Här kan du bland annat ange:

  • om sidan ska vara underordnad en huvudsida
  • om sidan ska ha en annan sidmall än Standard (rekommenderas ej)

Obs: Glöm inte att välja en Utvald bild. Annars kommer sidan inte ha någon bakgrundsbild i toppen.