ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

olav@ryter.seNyheter

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Conny kommer närmast från Stanley Security där han har arbetat som produktionschef i Göteborg. Conny är med sin gedigna och breda kunskap ett stort tillskott till vår organisation. Hans erfarenheter inom sälj/marknad, teknik och ledarskap kommer att bidra mycket i vår fortsatta utveckling av affärsområdet Infrastruktur. Connys erfarenhet inom säkerhetsområdet kommer dessutom att vara en viktig byggsten i vår fortsatta expansion av Nordic Alarm i västra Sverige.

ISG Systems är idag den ledande leverantören av intelligenta trafiklösningar i Sverige med leveranser av kameraövervakning, intelligenta detektionslösningar och telefonisystem till både tunnlar, ytvägnät, järnväg och broar. Utöver kritisk infrastruktur arbetar ISG Systems även intensivt med nya lösningar inom den smarta, säkra och uppkopplade staden, ett område som växer allt snabbare.

Om ISG Systems och Nordic Alarm

ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation.

Nordic Alarm har över 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.

Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

För mer information, kontakta:

Martin Sirvell, Nordic Alarm AB

Martin Sirvell

VD

072-250 63 37

E-post