Våra projekt finns inom både Process & Automation, Infrastruktur och Säkerhet. Varje område innefattar stora systemleveranser och applikationerna anpassas och utvecklas utifrån kundunika behov. Synergier mellan de olika huvudområdena sker kontinuerligt. En anpassning av ett detekteringssystem som fungerar bra i ett nytt tunnelprojekt inom trafikområdet kan med fördel justeras och användas inom processområdet.

Idag finns det många olika tekniska plattformar och utmaningen är att få kommunikationen mellan dessa olika utrustningar att fungera effektivt och problemfritt. ISG:s tekniker och utvecklare är specialiserade på systemintegration. De integrerar utrustningar och plattformar till effektiva helhetssystem. Arbetena innefattar normalt:

  • Systemkonstruktion
  • Dokumentation
  • Test av systemlösningar
  • Leverans och driftsättning
  • Utbildning

För mer information, kontakta:

Robert Dalhberg

Affärsområdeschef Infrastruktur

0733-46 21 69

E-post

Mikael Johansson

Affärsområdeschef Process och Automation

073-346 21 46

E-post