ISG har under mer än 25 år levererat intelligenta lösningar vars syfte är att optimera trafikflöden och säkerställa att förhållandena är säkra för de som färdas i trafiken. Med hjälp av avancerade system baserade på olika typer kamera- och radarteknik är det möjligt att automatiskt analysera och bedöma trafiksituationen och varna eller larma för händelser eller tillstånd som avviker från normalläget eller innebär fara. 

ISGs expertis sträcker sig från enklare insamling, analys och presentation av trafikdata till mycket tillförlitlig incidentdetektering inom såväl vägtrafik som spårbunden trafik. Den erfarenhet som finns inom dessa områden innebär att vi alltid vet vilken typ av lösningar och vilken teknik som fungerar bäst i olika scenarion och hur dessa ska utnyttjas för att ge optimal funktion och effekt.

Vi levererar kompletta lösningar för hela funktionskedjan – från sensor eller detektor via analyserande system, till presentationslösningar för operatörer eller integration mot överliggande system.


Referensuppdrag:

Tunnelövervakning av Norra Länken

ISG har, tillsammans med totalentreprenören Tunnelentreprenad AB, fått förmånen att projektera och leverera kameror och kamerasystem för både tunnel och ytvägnät. Till tunneldelen ingår även ett avancerat trafikdetekteringssystem som använder kamerabilden för att till exempel utläsa trafikläget och larma för incidenter. Leveransen är en viktig del i det totala säkerhetsåtagandet till Norra Länken i Stockholm.

ISG – en viktig del av Sveriges trafiksäkerhet

Nästan 470 kameror från ISG ska övervaka hela tunneln och ytvägnätet. Vid eventuella händelser, som stopp i trafikflöde eller trafikolyckor kommer kamera- och detekteringssystemet automatiskt sända bildsekvenser direkt till Trafikverket och Stockholms stads trafikledningscentral Trafik Stockholm. Där tar operationsledningen beslut om vidare åtgärder. Med hjälp ett övervakningssystem designat av ISG kommer Norra Länken att säkras så som Södra Länken där våra system idag redan är installerade och i skarp drift. Vi är stolta över uppdraget eftersom tunnelövervakningen är viktiga beståndsdelar för den totala trafiksäkerheten i Stockholm. ISG:s system fyller en viktig funktion.

För att öka säkerheten ytterligare i projektet Norra Länken kommer delar av detekteringssystemet, som traditionellt bygger på analys av kamerabilder, kompletteras med radardetektorer. ISG:s lösning, som kan kombinera information från flera olika typer av detekteringssystem, oberoende av teknik, är unik.

Lång erfarenhet och gediget kunnande öppnar gränserna

ISG har lång erfarenhet av trafikprojekt, framför allt med tunnelkameror kombinerat med detekteringssystem. ISG har levererat säkerhetssystem för i stort sett samtliga övervakade vägtunnlar i Sverige:

  • Södra Länken, Stockholm
  • Götatunneln, Göteborg
  • Tingstadstunneln, Göteborg
  • Skultorpstunneln (Pansartunneln), Skövde
  • Norrortsleden (Häggvikstunneln, Törnskogstunneln och Löttingetunneln), Stockholm
  • Lundbytunneln, Göteborg
  • Lindhagentunneln, Stockholm

ISG är den största leverantören av tunnelkamerasystem i Sverige.

 

För mer information, kontakta:

Robert Dalhberg

Affärsområdeschef Infrastruktur

0733-46 21 69

E-post