Inom området Process och Automation levererar ISG allt inom intelligenta videoväggar, nätverkslösningar och kamera- och ljudsystem. ISG möjliggör fjärrmanövrering av produktionsprocesser i realtid, speciellt i svåra miljöer. Lösningarna är anpassade till en industrimiljö och ofta integrerade med befintliga produktionssystem.

Kvalitetskontroll och övervakning av processer kan även göras med enklare videoanalys för att säkerställa flöden, temperaturer, etc. Videoströmmar från systemet kan dessutom enkelt sammanföras till en större bildvägg i ett kontrollrum för en mer övergripande bild av hela processflödet. Genom att använda kamerasystem inom processflödet kan många steg optimeras och därigenom ha stor påverkan på lönsamheten som helhet på en verksamhet. Vissa lösningar kompletteras även med specialkameror för att klara extrema miljöer och påfrestningar.

Inom logistikområdet handlar i det flesta fall om att leda och kontrollera materialflöden för högsta möjliga effektivitet. ISG system möjliggör effektiv förflyttning av fysiskt gods liksom övervakning av hanteringen. Systemen kan t ex användas i ett hamnområde eller i en logistikterminal och lösningarna möjliggör att tydliga, högupplösta bilder kan presenteras utan fördröjning samt att man på ett enkelt sätt kan söka, spåra (Parcel Tracking) och identifiera materialflödet i efterhand vid en eventuell incident (t ex skadat eller försvunnet gods).

 


Referensuppdrag:

ABB Marine and Ports

ABB Marine and Ports i Västerås och ISG har sedan många år tillbaka haft ett nära samarbete och tillsammans konstruerat framgångsrika system för att effektivisera och fjärrstyra containerkranar. Det finns containerfartyg som kan ha upp till 14-15.000 containrar lastade ombord. När volymerna är så stora räknas varje möjlig tidsbesparing i antal sekunder. Kan en avlastning ske en enda sekund snabbare, med bibehållen säkerhet och precision, så innebär det att hamnen kan tjäna in tusentals timmar per år. Kostnaderna för att hålla stora skepp stående vid kaj är mycket höga, så man kan snabbt räkna på stora besparingsmöjligheter. Om ett fartyg ska lasta av 15.000 containers innebär det en tidsbesparing på dryga fyra timmar om lasten kan bärgas en sekund snabbare per container.

Containerskeppen lastas och bärgas av så kallade STS-kranar (ship-to-shore). Nästa steg i logistikkedjan är att ARMG-kranar tar vidare containrarna från kaj till den tillfälliga lagringsplatsen innan de tas vidare till slutdestinationen eller omlastning till nytt fartyg. För att STS-kranarna ska kunna arbeta effektivt, måste ARMG-kranarna hålla samma tempo för att frigöra utrymme för fler containrar från fartygen. Tidseffektivisering av STS-kranar ställer samma krav på nästa krantyp i kedjan. De fjärrstyrda ARMG-kranarna måste alltså hålla samma fart för att hålla kajen fri för nästa laddning.

Då ABB:s styrsystem och hamnens nätverk ska integreras med de digitala videosystemen från ISG  krävs det stor kompetens, teknisk erfarenhet och flexibilitet av alla inblandade. ISG har konstruerat, levererat och driftsatt sina videosystem på hamnar runt om i hela världen som till exempel Rotterdam, Hamburg, Panama, Los Angeles, Algeciras, Sydkorea och Dubai.

För mer information, kontakta:

Mikael Johansson

Affärsområdeschef Process och Automation

073-346 21 46

E-post