ISG Systems AB är sedan 2003 ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB. Lagercrantz Group är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av ett 50-tal företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, det vill säga att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader.

Läs mer om Lagercantz Group