Kvalitet

ISG är sedan december 2009 certifierad enligt ISO 9001:2015. Certifieringen fungerar som en internationell kvalitetsstämpel och intygar att företagets verksamhet kontinuerligt bedrivs enligt standard.

Kvaliteten är grunden för allt vi gör inom ISG och det genomsyrar hela organisationen. Det finns dokumenterade rutiner vilket ger oss ett strukturerat arbetssätt, möjlighet till ständiga förbättringar och förmåga att alltid kunna leverera högsta möjliga kvalitet.

 

Vår kvalitetspolicy

  • ISG erbjuder avancerade audiovisuella lösningar till krävande kunder.
  • Med vår stora erfarenhet och leveranskapacitet kan vi med kontrakterade produktionspartner leverera såväl små som stora system.
  • Kunderna ska känna en trygghet i ISG:s leverans som ofta är en mindre del av ett större totalåtagande.
  • Tryggheten skapas med unika referenser, världsledande leverantörer samt en hög kvalitet och professionell personlig service.
  • Denna målsättning ska underbyggas med ett fungerande och ständigt förbättrat verksamhetssystem.
  • Tillsammans skall dessa faktorer medverka till en hög grad av kundtillfredsställelse.